Kvantfysik & Energi

Kvantfysik & Energi

Kvantfysik

I ett flertal vetenskapliga tester har man visat att partiklar kan hänga samman, oavsett avstånd, som om det vore osynliga trådar mellan dem. "Spooky action at a distance", enligt Albert Einstein. Kvantfysiken skiljer sig från klassisk fysik. Gränserna för vad vi tidigare uppfattat som möjligt suddas ut. Dessutom behöver vi kvantfysiken för att kunna förklara fenomen som solens värmande strålar, laserteknik eller halvledare. Där räcker den klassiska fysiken inte till.


Enligt den kvantfysiska supersträngteorin är de allra minsta beståndsdelarna strängar av energi som vibrerar vid olika frekvens. Att universum snarast består av vågor av energier som samverkar med varandra. Isåfall är vi själva också vibrerande energivågor som inte har skarpa gränser mot omgivningen. Energifält som går in i varandra.


Energisamband

Det här med energifält tror jag de flesta känt av. Tänk på den där personen som höjer stämningen när han eller hon kommer in i rummet. Det blir bra vibrationer och vi känner oss "boostade"! Sedan finns det energitjuvar som blir stärkta av oss, medan vi själva blir utmattade. Och på semestern "laddar vi batterierna". Energisambanden påverkar oss konkret i vår vardag! 


Och när det ringer i telefonen och det är personen vi just tänkte på. Slumpen? Vi kan känna av varandra, speciellt de vi har starka band till, även om vi är på helt olika platser på jorden, men eftersom vi inte kan se energierna så avfärdar vi det ofta som en ren tillfällighet.


Rupert Sheldrake, liksom Russel Targ, verfierar båda på var sitt håll i vetenskapligt utförda tester att paranormala förmågor (ESP) inte behöver vara paranormala. Russel Targ lärde vanliga samhällsmedborgare s.k. "Remote reviewing". Och Rupert gjorde tester där hundar gjorde sig redo för husses/mattes hemkomst, trots att tiderna varierade liksom vilket fordon de använde. 


Placeboeffekten

Placebo är när vi får en positiv effekt på grund av tankens kraft. Vi tror att vi ska bli friska från en sjukdom på grund av en medicin, men i själva verket har vi bara fått sockerpiller. Enligt traditionell vetenskap ska detta inte vara möjligt. Men nu betonar till och med Apoteket "tankens makt över kroppen" på sin hemsida. 


Om vi kan påverka våra kroppar positivt med tankens kraft, kan vi påverka våra celler. Till och med läka oss. Den effekten är statistiskt säkerställd i åtskilliga blindtester med nya läkemedel. Cellerna består av partiklar som kan vara kvantfysiskt länkade med andra partiklar i vår omgivning. Då är det en logisk möjlighet att vårt sätt att tänka påverkar vår omvärld. Att vårt sätt att tänka och agera påverkar både oss själva och andra.


Vi är inte så skilda från varandra som vi ofta uppfattar det. Det är en illussion skapad av våra fem sinnen! I själva verket är vi alla en del av samma kvantfysiska helhet! Alltså borde vi inte dela upp oss i "vi mot dem". Det skapar bara onödiga problem och motstridigheter. Vi borde istället fokusera på möjligheter och lösningar. Det som förenar och skapar helhet! 

Robin Gramstad

Utbildare, inspiratör & författare

Civilingenjör & leg. gymnasielärare

Coach & terapeut

epost: info@robingramstad.com