Barnen - Vår inspiration

Barnen - Vår inspiration

Det är lätt hänt att vuxna bara betraktar barnen som ofärdiga vuxna. Men de har också kraftfulla och välgörande egenskaper, som ofta får stå tillbaka när de blir äldre:

 

- Nyfikenhet

- Kreativitet

- Lust att lära

- Självförtroende

- Integritet

- Öppenhet


Stressymptom är orsaken till de flesta av sjukskrivningarna i vårt samhälle. Det finns några rekommendationer som psykologer ofta ger. Självklara kan det tyckas, men tydligen inte:


- Ta dig tid för vila och återhämtning

- Oroa dig mindre för det som varit och framtiden

- Ät och drick när du har behov av det

- Håll igång fysiskt på den nivå som du har energi till

- Utnyttja det sociala stödet i din omgivning

- Värna om din integritet och markera gränser

- Ställa rimliga krav och döm inte dig själv


Tror ni att barn har problem med detta? Troligen inte! I lägre åldrar är de, med lite stöd, naturligt självbevarande. Något som många vuxna skulle behöva vara i högre utsträckning! Dessutom har vi globala problem som kräver kreativitet och nya lösningar. Låt oss inspireras av barnen; våra mest kreativa genier!

Robin Gramstad

Utbildare, inspiratör & författare

Civilingenjör & leg. gymnasielärare

Coach & terapeut

epost: info@robingramstad.com